Pastordagene og Menighetslederdagen

TIDSPLAN

Onsdag, 4 mars

16.00 | Adelfias årsmøte
18.00|Middag
19:30 |Kveldsmøte med lovsang, nattverd og forbønn (kake, frukt, kaffe og te)

Ansvarlig: Linda Aadne

Lovsang: JK Kam

Torsdag, 5 mars

06.30-08.30 | Frokost
09:00-09:30 | Bønn og lovsang
09.30-10.45 | Seminarer:

Spørsmål til og samtale 

12.30-14.00 | Lunsj
14:00-17:00 | Seminarer:

Gruppesamtaler
19.00 | Festmiddag

Fredag, 6 mars

06.30-08.30 | Frokost
10.00 | Bønn, lovsang og bibeltime – “Seeking the mind of Christ” Tony Peck
11.30 | Seminarer:

12.30-14.00 | Lunsj
14.00 | Seminarer:

Spørsmål og gruppesamtaler

15.45 | En skisse til veien videre for Det norske Baptistsamfunn v/KING instituttet
17.00 | Mingling
18.00–19.30 | Middag
19.30 | Åpningsmøte for Lederkonferansen Tale av Tony Peck
Kveldskafe i Baptistkirken og dokumentarfilm om livet etter terroren på Sri Lanka