Project Description

TALER

Linda Aadne

Bachelor i Teologi fra Baptistenes Teologiske Seminar, Stabekk, Norge. Master i Kristendommen: Systematisk Teologi og Missiologi ved Det Teologiske Menighetsfakultetet, Oslo, Norge. Menighetsplanter og pastor i Gardermoen Kristne Fellesskap, Jessheim, Norge. (fra hlt.no)