Fagdag 10. mars 2023

Høyskolen for Ledelse og Teologi, i Filadelfiakirken,

St. Olavs gate 24, Oslo

PAGE IN ENGLISH
Påmelding innen 5. mars
Sted: Høyskolen for Ledelse og Teologi

Vi representerer et stort mangfold av kirker og folkeslag og kommer sammen for å utforske hvordan kirken kan se ut i et multietnisk samfunn.

  • Hvilket bibelsk grunnlag gir føringer for menigheter i et multietnisk samfunn?

  • Hvordan har kirken i Norge møtt det multietniske samfunnet til nå?

  • Hvordan kan et troverdig vitnesbyrd om enhet i Jesus se ut i praksis?

Arrangører: Det Norske Baptistsamfunn, Ung Baptist og Høyskolen for Ledelse og Teologi

Medarrangører: Det Norsk Misjonsselskap, Frelsesarmeens Barn- og unge, Frikirken, IMF (Indremisjonsforbundet), Kirkerådet i Den norske kirke, KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid), Misjonskirken Norge, Norges Kristne Råd, Norsk Luthersk Misjonssamband, NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering), Pinsebevegelsen, Pinse Ung, Ungdom i Oppdrag.

Program

Hele fagdagen blir med engelsk og norsk oversettelse

(Endringer kan forekomme)

Fredag 10. mars

09.30                 |   Velkommen

09.45-10:30   |   Kirkelandskapet i Norge – Hvordan har vi møtt den multietniske virkeligheten? v/ Stian Sørlie Eriksen

09.45 |                  Undervisning og Q&A

10.30-11:15   |   Kirken i et multietnisk samfunn – teologisk fundament, D. L. Gray

11.15-11:30      |      Pause

11.30-12:15   |  Kirken i et multietnisk samfunn – teologisk fundament, D. L. Gray

                                    Respondenter: Gabriel Stephens and Stian Sørlie Eriksen

12.15                |    Lunsj

13.00-13:45   |    Erfaringer fra Norge og utfordringer på veien videre

13.45-14:00   |    Pause

14.00-14:45   |    Hvordan skapes en Guds rike-kultur i praksis?

14.30 |                Lederskap, maktstrukturer, kulturell kompetanse m.m., D.L Gray

14.45-15:30   |    Rundbord med kirkeledere: Kirken i et multietnisk samfunn –

                                Hva er utfordringen og hvordan kan veien videre se ut?

                                Deltakere: D.L. Gray, Dr. Palmer Appiah-Gyan, Shalome Croos Aasen,

                                Maicon Silva Steuernagel og Per Ivar Våje

15.30-15:45    |    Bønn

Pris

Standard inkl. lunsj: 300 kr

Student inkl. lunsj: 150 kr

Student uten lunsj: 50kr

Påmelding innen 5. mars
Sted: Høyskolen for ledelse og teologi

Talere

Derwin L. Gray

Gray er grunnlegger og hovedpastor i Transformation Church (www.TransformationChurch.tc), et multietnisk og misjonsfokusert fellesskap i Sør Carolina. Derwin er gift med Vicky og de har to voksne barn. Gray har spilt profesjonell amerikansk fotball i National Football League. Han har Master of Divinity og Doctor of Ministry i Det Nye Testamente fra Northern Seminary. Gray har skrevet flere bøker, blant annet «Building a multiethnic Church» og «How to heal the racial divide”.

Stian Sørli Eriksen

Underviser ved VID og Høyskolen for Ledelse og Teologi
Fagområde: Missiologi, pentekostal teologi og spiritualitet, migrasjon og religion. Forskningsområde: Migrantmenigheter, missiologi, pentekostal teologi og spiritualitet

Bakgrunn: PhD i teologi og religion fra VID vitenskapelige høgskole (VID), Doctor of Ministry (D.Min.), Master of Divinity (M.Div.), Master of Arts (M.A.) i pentekostale studier, og Bachelor of Arts (B.A.) fra Oral Roberts University (ORU), Tulsa, Oklahoma, USA. Undervisningserfaring fra høyskole/universitet, fagskole, bibelskole, videregående skole m.m.

Gå til nettside for baptistenes lederkonferanse