Velkommen til Baptistenes Lederkonferansen

”Følg meg!” var utfordringen og invitasjonen Jesus ga disiplene. Nå er det vi som er utfordret og invitert til å være Hans lærlinger.  Hvordan ser det ut å være etterfølger av Jesus, gjennom livets ulike faser, i 2020? På åres lederkonferanse stiller vi oss dette og mange andre viktige spørsmål.

FOR HVEM?

Lederkonferansen er for alle, unge og gamle, som vil være med å tjene i Guds rike. Titler og posisjoner er ikke viktige. Her er det vilje og lyst som gjelder! Vi anbefaler at flere kommer sammen fra hver menighet. Da vil det være lettere å samarbeide og omsette ny kunnskap og nye ideer på hjemmebane.

HVOR?

DRAMMEN

Når du kommer til Drammen og lederkonferansen møter du et nyoppusset hotell. I tillegg til hotellets fasiliteter bruker vi baptistkirken til flere av seminarene. Vi gleder oss til å ta imot deg. Baptistenes lederkonferanse er på Scandic Ambassadeur hotel i Drammen 8.-10. mars 2019.

PÅMELDING

Registrer deg før 20. januar for å få en lavere pris. Påmeldingsfristen er 5. februar. Du kan registrere deg bare for lørdag eller nyte den fulle lederskonferansen og registrere deg for hele helgen. Sjekk prisene her og registrer deg på lenken nedenfor.

PÅMELDING

ARRANGØRENE

Det Norske Baptistsamfunn er et kristent trossamfunn som med Bibelen som rettesnor for tro, liv og lære bekjenner seg til baptistisk tro og ordning. Det er en fri sammenslutning av selvstendige menigheter med samme bekjennelse som samarbeider om felles misjonsoppgaver i Norge og i andre land, og som opprettholder formelt medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Det har til oppgave å fremme disse menigheters arbeid og lede deres fellestiltak for Guds rikes utbredelse. Denne konferansen arrangeres også sammen med Ung baptist som organiserer alt barne- og ungdomsarbeid i menighetene, og baptistkvinnene som organiserer kvinnearbeidet.

Årsmøte Ung baptist

Lørdag | 08.30-10.30

Ung baptist avholder sitt årsmøte på lederkonferansen. Dette er åpent for alle som vil, men det er bare de deputerte som har stemmerett. Alle godkjente lokallag i Ung baptist kan sende deputerte til årsmøtet. Ta kontakt (link til kontor@ungbaptist.no mail) om du har spørsmål om deputerte.

SEMINARER