Baptistenes Lederkonferanse 2023

Program

Fredag 10. mars temadag: Kirken i et multietnisk samfunn, Oslo

Dette er et tilleggsvalg i påmeldingen

Fredag 10. mars

18.00–19.30 | Middag

19.30 | Åpningsmøte for Lederkonferansen. Tale ved Derwin L. Gray

Lørdag 11. mars

07.30–09.00 | Frokost

09.00 | Bønn og lovsang

10.00 | Fellesseminar

Kirken i et multietnisk samfunn 1

Derwin L. Gray

11.30 | Fellesseminar

Kirken i et multietnisk samfunn 2

Derwin L. Gray

12.30 | Lunsj

14.00 | Seminar:

13.15–15.45 | Ung Baptists årsmøte

16.00 | Parallellseminarer

«Barn og ungdommer elsker Bibelen! Det er helt sant.»

 

18.00 | Middag

19.30 | Kveldsmøte. Lovsang, vitnesbyrd og bønn. Feiring av Ung baptist 101 år med kakefest.

Søndag 12. mars

07.30–09.00 | Frokost

10.30–12:30 | Gudstjeneste med nattverd. Tale: Sveinung Vaagen

Hovedtaler

Dr. Derwin L. Gray

Gray er grunnlegger og hovedpastor i Transformation Church (www.TransformationChurch.tc), et multietnisk og misjonsfokusert fellesskap i Sør Carolina. Derwin er gift med Vicky og de har to voksne barn. Gray har spilt profesjonell amerikansk fotball i National Football League. Han har Master of Divinity og Doctor of Ministry i Det Nye Testamente fra Northern Seminary. Gray har skrevet flere bøker, blant annet «Building a multiethnic Church» og «How to heal the racial divide”.

ParallellSeminarer

Mer info kommer…

«Barn og ungdommer elsker Bibelen! Det er helt sant.»

Undersøkelser viser at baptister leser mindre i Bibelen enn mange andre kristne i Norge. Samtidig er bibelkunnskap og bibelerfaring helt nødvendig i møte med en kultur som blir stadig mer skeptisk til kristen tro. Vi kan gjøre noe for å hjelpe barn og ungdommer til å bli ivrige bibelbrukere, for de elsker nemlig Bibelen. Det er helt sant. Seminaret er tredelt: 1. forskningsresultater om unges bibelbruk; 2. presentasjon av gode bibel-initiativ og erfaringer fra barne- og ungdomsarbeid; 3. samtale om de ulike bibel-initiativene på stasjoner rundt i rommet.