Baptistenes
Lederkonferanse 2020

TIDSPLAN

Fredag, 6 mars

18.00–19.30 | Middag
19.30 | Åpningsmøte for Lederkonferansen Tale av Tony Peck
Kveldskafe og dokumentarfilm om livet etter terroren på Sri Lanka  i Baptistkirken

Lørdag, 7 mars

07.30–09.00 | Frokost
09.00 | Bønn og lovsang
09.30–12:30 | Fellesseminarer: Følg meg! – etterfølgelse gjennom livet Vert: Dag Eivind Noreid

Gruppesamtale og oppsummering

12.30–14.00 | Lunsj
14.00 | Seminarer:

13.15–15.45 | Ung Baptists årsmøte
16.00–17.30 | Parallellseminar

18.00–19.30 | Middag
19.30 | Kveldsmøte Tale av Jon Torger Hetland Salte
Kveldskafe og feiring av 100 års misjonsarbeid i Kongo med misjonsbasar i Baptistkirken

Søndag, 8 mars

07.30–09.00 | Frokost
09.30–12:30 | Fellesseminarer: Følg meg! – etterfølgelse gjennom livet 

Gruppesamtaler

12.30–14.00 | Lunsj
12.30 | Lovsang, bønn, nattverd og utsendelse
13.30 | Lunsj