Baptistenes Lederkonferanse 2023

Program

Fredag 10. mars temadag: Kirken i et multietnisk samfunn, Oslo

Fagdagen er fra 09:30-15:30 på fredag. Dette er et tilleggsvalg i påmeldingen til Baptistenes lederkonferanse.

Fredag 10. mars

18.00–19.30 | Middag

19.30 | Åpningsmøte for Lederkonferansen. Tale ved Derwin L. Gray

Lørdag 11. mars

07.30–09.00 | Frokost

09.00 | Bønn og lovsang

10.00 | Fellesseminar

Kirken i et multietnisk samfunn 1

Derwin L. Gray

11.30 | Fellesseminar

Kirken i et multietnisk samfunn 2

Derwin L. Gray

12.30 | Lunsj

14.00 | Seminar:

Bibelens rolle i livet til unge mennesker

Roald Zeiffert

13.15–15.45 | Ung Baptists årsmøte

16.00 | Parallellseminarer

Barn og ungdommer elsker Bibelen! Det er helt sant

Agnar Sæli, Sveinung Vaagen, Kjell Einar Mogng Granholt

Fortell, fortell med liv og lyst

Arild Brun Svendsen

Utadrettet ungdomsarbeid

Tonje Madeleine Ellingsen Ringvold og Daniel Kamfjord Fjellbo. Marcus Østby og Rebekka Holt.

Å lede sammen

Vicky og Derwin L. Gray 

18.00 | Middag

19.30 | Kveldsmøte. Lovsang, vitnesbyrd og bønn. Feiring av Ung baptist 101 års jubileum.

Søndag 12. mars

07.30–09.00 | Frokost

10.30–12:30 | Gudstjeneste med nattverd. Tale: Sveinung Vaagen

Hovedtaler

Vicky og Derwin Gray

Derwin Gray er grunnlegger og hovedpastor i Transformation Church (www.TransformationChurch.tc), et multietnisk og misjonsfokusert fellesskap i Sør Carolina. Derwin er gift med Vicky og de har to voksne barn. Gray har spilt profesjonell amerikansk fotball i National Football League. Han har Master of Divinity og Doctor of Ministry i Det Nye Testamente fra Northern Seminary. Gray har skrevet flere bøker, blant annet «Building a multiethnic Church» og «How to heal the racial divide”.

Seminarer kl. 14

Bibelens rolle i livet til unge mennesker

Hvorfor er bibelen meningsfull for noen og frustrerende for andre?

Seminarholder:
Roald Zeiffert er tidligere daglig leder i Ung Baptist og jobber i dag ved Høyskolen for Ledelse og Teologi hvor han forsker på ungdom og tro.

ParallellSeminarer

Fortell, fortell med liv og lyst

Om bruk av fortellingen i forkynnelsen for barn og unge, med hovedfokus på bibelfortellingene. Et inspirerende og praktisk seminar hvor du blir introdusert til ulike verktøy som kan brukes i forkynnelsen.

Seminarholder: Arild Brun Svendsen
Arild er en legende i Ung Baptist. I mange tiår har han reist Norge på kryss og tvers og forkynt for barn, ungdommer og familier. Arild maler, dramatiserer og forteller evangeliet med stor innlevelse.

«Barn og ungdommer elsker Bibelen! Det er helt sant.»

Undersøkelser viser at baptister leser mindre i Bibelen enn mange andre kristne i Norge. Samtidig er bibelkunnskap og bibelerfaring helt nødvendig i møte med en kultur som blir stadig mer skeptisk til kristen tro. Vi kan gjøre noe for å hjelpe barn og ungdommer til å bli ivrige bibelbrukere, for de elsker nemlig Bibelen. Det er helt sant. Seminaret er tredelt: 1. forskningsresultater om unges bibelbruk; 2. presentasjon av gode bibel-initiativ og erfaringer fra barne- og ungdomsarbeid; 3. samtale om de ulike bibel-initiativene på stasjoner rundt i rommet.

Alle tre seminarholdere har stor erfaring med barne- og ungdomsarbeid og brenner for at barn og ungdommer skal bli glad i bibelen.

Seminarholdere:

-Agnar Sæli, pastor i Skien Baptistmenighet

-Sveinung  Vaagen jobber med lederutvikling i Ung Baptist

-Kjell Einar Mong Granholt, daglig leder i Ung Baptist.

Utadrettet ungdomsarbeid

Hvordan komme i kontakt med ungdommer i kirkas nærmiljø, bygge relasjoner og gi de muligheten til å bli kjent med Jesus? Vi får høre erfaringer om oppstart og utvikling av Gaming og e-sport hos Frelsesarmeen i Groruddalen og arbeidet som skjer i “UT!” Tistedal Baptistmenighet.

Seminarholdere:
– Tonje Madeleine Ellingsen Ringvold, initiativtaker til e-sport for ungdommer hos Frelsesarmeen i Groruddalen.
– Daniel Kamfjord Fjellbo, leder for Gaming og e-sport hos Frelsesarmeen i Groruddalen.
– Marcus Østby, pastor Elim Baptistmenighet i Tistedal.
– Rebekka Holt, ungdomsleder Elim baptistmenighet i Tistedal.

En leders liv

Om prioriteringer og valg i en leders liv.

Seminarholder: Derwin L. Gray

Lovsang

Bawi Hrin Thang

Bawi Hrin Thang, pastor i Kristiansand Baptistmenighet og Ålesund Chin Christian Church, skal lede oss i lovsang. Han har med seg mange dyktige sangere og musikere fra forskjellige menigheter.