Project Description

TALER

Føbe Edvardsen

Mor til 4, gift med Øyvind, pastor med ansvar for barn og familie. Hun er opptatt av å disippelgjøre neste generasjon.
Føbe var med og skrev boken Foreldreboka – vokse sammen, og å utvikle Foreldreskolen som er kurskvelder for foreldre med undervisning og samtaler.